Podmienky

Pre požičanie je potrebné vytvoriť revezváciu

Telefonicky

+421 918 474 609

E-mailom

info@pozicajma.eu

1. Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

2.Platbu za požičanie je potrebné uhradiť v hotovosti.

3. Záloha sa platí podľa aktuálneho cenníka v hotovosti.

4. Cyklovozík je určený výhradne pre prepravu detí, podľa hmotnostného a vekového limitu. Nie je možné prepravovať zvieratá, materiál a tažké bremená. Za porušenie týchto pravidiel hrozí zmluvná pokuta alebo bezodkladná náhrada škody.